Veiligheid is uiterst belangrijk
Binnen de licenties Documenten en Administratief worden veel persoonlijke gegevens opgeslagen. Niet alleen de gegevens die door uw computers zijn ingelezen of direct ingevoerd, maar ook de gegevens die de consument zelf invoert in het financieel dossier.

Fire-walls
Het beveiligen van al die vertrouwelijke gegevens hebben wij adequaat aangepakt. Zo zijn de servers waar alle informatie is opgeslagen, standaard beveiligd met zogenaamde fire-walls. Zomaar inbreken in deze servers is dan ook vrijwel onmogelijk geworden.

Encryptie
Tijdens het transport van gegevens tussen twee computers worden de gegevens ge-encript. Deze techniek heet Secure Sockets Layer (SSL) en zorgt ervoor dat de communicatie tussen uw computer en de server wordt versleuteld. Hierdoor zijn andere partijen niet in staat om uw gegevens te onderscheppen en te lezen.

Toegangscodes
Een financieel dossier is alleen toegankelijk wanneer de gebruiker twee codes kent:
1. inlognaam (door de consument zelf bepaald)
2. wachtwoord (u als intermediair verstrekt deze aan uw klant)